Търсене
Новини Полезно Връзки Форум Контакти

Обединени каталози и БД
Чужди списания
Чужди бази данни
Свободни ресурси
Дигитални колекции
Нови книги
Текуща периодика
Как научихте за нас?
Приключил на 30/5/2009 1:00

» На интернет страницата на СБИР, БИК, МЗХ
9 %
9.09 % (1)

» В библиотеката, която посещавам
18 %
18.18 % (2)

» В учебното заведение (ВУЗ, техникум, гимназия)
27 %
27.27 % (3)

» В специализирано издание
0.00 % (0)

» От рекламна листовка
27 %
27.27 % (3)

» Препоръчано ми е от приятел (колега)
9 %
9.09 % (1)

» Случайно в Интернет
9 %
9.09 % (1)

Общо гласа: 11
Общо гласували : 11