Търсене
Новини Полезно Връзки Форум Контакти

Обединени каталози и БД
Чужди списания
Чужди бази данни
Свободни ресурси
Дигитални колекции
Нови книги
Текуща периодика

Форуми


Към форумите


ЗА ФОРУМИТЕ


Форумите предоставят възможност за общуване и сътрудничество между хората с интереси в областта на аграрната информация. Те са за хора, които искат да са в крак със съвременните тенденции в библиотечно-информационното обслужване и с новите възможности за ползване на информационните ресурси.

Можете да споделяте мнения, практически опит, да дискутирате различни въпроси, да съобщавате новини, да публикувате статии и други материали. Можете да искате мнение или подкрепа по даден въпрос.

За допълнителна информация или въпроси относно ползването на форумите можете да се обръщате към екипа на „Агробиблиотеки” на тел. 0878 97 62 40 или e-mail: agrolib@abv.bg.Назад Горе