Търсене
Новини Полезно Връзки Форум Контакти

Обединени каталози и БД
Чужди списания
Чужди бази данни
Свободни ресурси
Дигитални колекции
Нови книги
Текуща периодика

Централна селскостопанска библиотека

За Централна селскостопанска библиотека

Централна селскостопанска библиотека (ЦСБ) е най-голямата в страната специализирана библиотека в аграрната област. Основана е през 1962 г. като академична библиотека към новосъздадената тогава Академия на селскостопанските науки. По-късно с решение на МС е определена като Централна научна библиотека за аграрния сектор и като методически ръководител на аграрните библиотеки в страната.

ЦСБ е главен документационен център на българската и чуждестранната литература в областта на селското и горското стопанство. С богатия си библиотечен фонд от около 500 000 тома специализирана литература, ЦСБ е най-голямото хранилище в аграрния отрасъл за страната. Притежава уникални и ценни колекции на български и чуждестранни издания от ХVІІІ и ХІХ век.

По линия на международния книгообмен ЦСБ има дългогодишно традиционно сътрудничество с големи световни библиотечни и документационни центрове, университети и други организации, сред които са Конгресната библиотека и Националната селскостопанска библиотека на САЩ, Британската билиотека, Френската национална библиотека, ВИНИТИ, Централната библиотека на Руската академия на науките, Централна библиотека на Руската академия на селскостопанските науки и др.

ЦСБ е националният орган, осигуряващ участието на България в Международната информационна система AGRIS, в която се въвеждат реферати на българските научни статии в аграрната област.

 

Издания на ЦСБ

 

 
Работно време

Понеделник - петък:  9:00 - 17:30 часа

Всеки последен петък от месеца читалнята не работи с читатели.

Телефон в читалнята: 02/ 468 45 17; e-mail: csb@abv.bg


 Началник отдел

 Маргарита Стаматова – тел. 02/ 465 31 53 / вътр. 222; моб.: 0897 09 89 02; e-mail: csb@abv.bg

  

  Адрес
ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА

София 1113
бул. „Цариградско шосе” № 125, блок 1

тел.: 02/ 465 31 53/ вътр. 222; факс: 02/ 465 11 28;
моб.: 0897 09 89 02 (Маргарита Стаматова)
e-mail: csb@abv.bgДо ЦСБ могат да се ползват следните автобуси:
От Централна гара: № 213 или 305 до спирка „Хотел Плиска”. Оттам за една спирка се ползват автобуси 84, 280, 305 или тролеи 4, 5, 8, 11. Минава се от другата страна на булеварда и се върви навътре в комплекса. Блок 1 е голяма жълта сграда, върху която има надпис „СОРТОВИ СЕМЕНА”. Читалнята на ЦСБ е на партера вляво.

Вижте по-голяма карта
  
 

 

Назад Горе