Търсене
Новини Полезно Връзки Форум Контакти

Обединени каталози и БД
Чужди списания
Чужди бази данни
Свободни ресурси
Дигитални колекции
Нови книги
Текуща периодика

Връзки

Българска библиотечно-информационна асоциация

Български информационен консорциум

Български библиотеки

Български интернет каталози

Своден каталог НАБИС

Онлайн ресурси на Университетска библиотека

електронна библиотека

Виртуална библиотека за докторанта

Съюз на учените - Стара ЗагораГОЛЕМИ НАУЧНИ БИБЛИОТЕКИ

Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Год
ина на основаване: 1878 г.

София 1504, бул. "Васил Левски" 88

тел.: 02/988 28 11, факс: 02/843 54 95 

e-mail: budinova@nationallibrary.bg

Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Централна библиотека

Год
ина на основаване: 1888 г.

София 1504, бул. "Цар Освободител" 15

тел.: 02/8467-584, 9308-554; 9308-209
e-mail: lsu@libsu.uni-sofia.bg

Централна библиотека на Българската академия на науките
Год
ина на основаване: 1869 г.

София 1040, ул. "15 ноември" 1

тел.: 02/987 89 66, 979 52 51; факс: 02/986 25 00

e-mail: library@cl.bas.bg

Централна медицинска библиотека
Год
ина на основаване: 1918 г.

София 1431, ул. "Георги Софийски "1
тел.
: 02/952-31-71, 952-62-60, 92301/в.534; факс: 851-82-65

e-mail: pslavova@medun.acad.bg

Централна селскостопанска библиотека
Год
ина на основаване: 1962 г.

София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 1
тел.: 02/870 60 81,
e-mail: csb@abv.bg


Централна техническа библиотека
Год
ина на основаване: 1962 г.

София 1125, бул. "Д-р Г. М. Димитров" 50
тел.: 02/817 38 41, 817 38 41; факс: 02/971 31 20 

e-mail: ctb@nacid-bg.net
ЕЛЕКТРОННИ КАТАЛОЗИ НА БЪЛГАРСКИ БИБЛИОТЕКИ

Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"

Научни библиотеки

Университетски библиотеки

Регионални библиотеки

 

ЕЛЕКТРОННИ КАТАЛОЗИ НА СВЕТОВНИ БИБЛИОТЕКИ

Национална селскостопанска библиотека на САЩ
United States Department of Agriculture (USDA)
National Agricultural Library (NAL)
NAL Catalog - AGRICOLA

Национална медицинска библиотека на САЩ
National Library of Medicine


Централна научна селскостопанска библиотека на Руската академия на селскостопанските науки
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской академии сельскохозяйственных наук

ECHO – European Cultural Heritage Online

Инфраструктура с отворен достъп за едно бъдеще на уеб култура и уеб наука


ECLAS

Онлайн каталог на библиотеките на Европейската комисия


The European Library

Паневропейски Интернет портал


EUR-Lex

Свободен достъп до правото на Европейския съюз


ERIC

Онлайн дигитална библиотека за образователни ресурси


HighWire Press – Stanford University

Най-големият архив на безплатни, предлагани като пълен текст статии


Index Translationum

Международна библиография на преводите на ЮНЕСКО с хронология от 1979 г. –


KVK – Karlsruher Virtueller Katalog

Глобален своден каталог


Research Gate

Най-голямата социална мрежа Research GATE за учени и изследователи от цял свят. Research GATE търси в мета-данните на публикации, като комбинира собствените ресурси от профилите на потребителите с тези на различни университети и институти и предоставя информация за публикации по съответната тема.


UNBISnet

Онлайн библиографска информационна система на ООН


Scientific Electronic Library Online - SciELO

Електронна библиотека за научни списания от Бразилия


Scientific Journals International (SJI)

Архиви на повече от 100 рецензирани научни списания във всички дисциплини


Scitopia

Интегрирана Интернет платформа за научни ресурси (отраслова библиографска информационна система)


WorldCat

Глобален своден уеб каталог

Назад Горе