Търсене
Новини Полезно Връзки Форум Контакти

Обединени каталози и БД
Чужди списания
Чужди бази данни
Свободни ресурси
Дигитални колекции
Нови книги
Текуща периодика

Други он-лайн ресурси


Web of Science

Реферативна база данни в областта  на естествените, социалните науки, изкуствата и хуманитарните науки. Достъпна е също патентна информация, фактографска база данни  за наукометричен анализ и търсене сред 9200 списания на 45 езика.
Базата е достъпна от компютрите в читалните на библиотеките на адрес: http://www.isiknowledge.com


ScienceDirect

Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените, медицинските, биологичните и хуманитарните науки.

Базата е достъпна от компютрите в читалните на библиотеките на адрес: http://www.sciencedirect.com

 

 


База данни, съдържаща реферати и библиографски описания на публикации от над 16 000 списания с широко интердисциплинарно покритие.

Базата е достъпна от компютрите в читалните на библиотеките на адрес: http://www.scopus.comScirus
 
            
www.scirus.com
Scirus is the most comprehensive scientific research tool on the web. With over 370 million scientific items indexed at last count, it allows researchers to search for not only journal content but also scientists' homepages, courseware, pre-print server material, patents and institutional repository and website information.


SciVerse Hub beta

Посредством иконата на SciVerse в горната част на менюто за управление, потребителите могат да избират къде да търсят - в Scopus, ScienceDirect или в общата платформа SciVerse, както и да превключват от една база в друга.

Новата обединяваща платформа SciVerse Hub предоставя на потребителите на ScienceDirect и Scopus три нови възможности за търсене:

- Търсене само в методическата/експериментална част на публикациите в ScienceDirect

- Показване на резултатите от търсенето във вид на цели фрази, с което по-бързо се открива необходимото съдържание

- Показване на списък с най-продуктивните автори в съответната област с връзки към публикациите им в Scopus

Повече подробности относно ползването на SciVerse може да се намерят на адрес: www.info.sciverse.com.
Пълнотекстова мултидисциплинарна база данни в областта на бизнеса, икономиката, хуманитарните науки и др. Разкрива съдържанието на повече от 12 000 периодични издания, 9000 от тях в пълен текст, пълното съдържание на над 550 вестника, 30000 дисертации, 50000 индустриални и фирмени профили, доклади и пр.
Базата е достъпна от компютрите в читалните на библиотеките на адрес: http://proquest.umi.com/loginРеферативна база данни в областта  на естествените, социалните науки, изкуствата и хуманитарните науки. Достъпна е също патентна информация, фактографска база данни  за наукометричен анализ и търсене сред 9200 списания на 45 езика.

Базата е достъпна от компютрите в читалните на библиотеките на адрес: http://www.isiknowledge.com

 


 


Библиографска база данни в областта на биология, биомедицина и фармация.

Индексира 5 000 списания по биомедицина от 70 страни.

Базата е достъпна от компютрите в читалните на библиотеките на адрес: http://www.embase.com

 

 

Платформа с публикации в областта на инженерните науки. Обхваща базите: Compendex™; Engineering Index Backfile; Inspec®; NTIS Database; Referex Engineering.
Базата е достъпна от компютрите в читалните на библиотеките на адрес:
  http://www.engineeringvillage2.org

Обхваща над 1700 научни списания по биология, екология, електротехника, електроника, икономика, инженерни науки, информационни технологии, лингвистика, математика, медицина, мениджмънт, образование, право, психология, социология, философия, физика, химия.
ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ЧУЖДИ БАЗИ ДАННИ

Ръководство за работа с EBSCOHOST

- допълнителни информационни материали

Ръководство за работа с ScienceDirect

- интерактивно онлайн ръководство за работа

Ръководство за работа с SCOPUS

- ръководство за използване на h индекса в Scopus

- интерактивно онлайн ръководство за работа

Ръководство за работа с ISI Web of Knowledge

- допълнителни информационни материали

Ръководство за работа с EndNote Web®

Ръководство за работа с ProQuest

- други обучителни материали за ProQuest

Ръководство за работа с Embase

Ръководство за работа с Engineering village

     
        
Agricola
 
http://agricola.nal.usda.gov/

FSTA
 
http://www.fstadirect.com

AGORA
 
http://www.aginternetwork.org

Scopus
 
http://www.scopus.com

ScienceDirect
 
http://www.sciencedirect.com

SciVerse
 
http://www.sciverse.com

                    
  
Назад Горе