Търсене
Новини Полезно Връзки Форум Контакти

Обединени каталози и БД
Чужди списания
Чужди бази данни
Свободни ресурси
Дигитални колекции
Нови книги
Текуща периодика

Проверка за импакт фактор и импакт ранг

Импакт фактор IF (Web of Science)

Journal Citation Reports (JCR)

 

Импакт ранг SJR (Scopus)


 

Новите електронни платформи на научните списания на ССА
Вече са активни новите уеб базирани платформи на научните списания на Селскостопанска академия, издавани в Института по аграрна икономика. Списанията ще излизат в режим на свободен достъп (open access), при който пълният текст на статиите е свободно достъпен за всички. Целият процес по подготовката на броевете ще се извършва в онлайн режим, което ще улесни комуникацията между автори, рецензенти и редактори. Разработката и адаптирането на софтуера за платформите е дело на Прима-Софт ООД.

Списанията имат и нови паралелни заглавия на английски, с което ще се представят в глобалната информационна среда:

Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS) - http://journal.agrojournal.org

Растениевъдни науки / Bulgarian Journal of Crop Science (BJCS) - http://cropscience-bg.org

Животновъдни науки / Bulgarian Journal of Animal Husbandry (BJAH) - http://animalscience-bg.org

Почвознание, агрохимия и екология / Bulgarian Journal of Soil Science, Agrochemistry and Ecology (BJSSAE) - http://soilscience-bg.org

Икономика и управление на селското стопанство / Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management (BJAEM) - http://journal.jaem.info

ОЦЕНКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
Според Правилника на МОН (чл.6, ал.1, т.1 и Приложение 2) при наблюдението, оценката и анализа на научноизследователската дейност на научните организации в България, ще се вземат предвид критериите на световните научни бази данни Web of Science, Scopus и Google Scholar. Те използват различни измерители на качеството, влиянието и значимостта на научните списания.

Web of Science: Импакт фактор (IF) - може да се провери чрез приложението Journal Citation Reports (JCR) или на http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR  

Scopus: Импакт ранг (SJR) - SCImago Journal Rank (SJR). Освен него Scopus има още два измерителя - Source Normalized Impact per Paper (SNIP) и The Impact per Publication (IPP).

Google Scholar има свои измерители на научните списания. Във всяка тематична област се обявяват 20-те най-престижни световни списания (по категории и подкатегории). Например: Agronomy & Crop Science, Animal Behavior & Ethology, Animal Husbandry, Food Science & Technology, Soil Sciences и т.н.

Съществуват и други измерители на научния принос, които обаче не се вземат предвид при оценката на българските научни списания. Такива измерители са:

SJIF (Scientific Journal Impact Factor)            http://sjifactor.com/

GIF (Global Impact Factor)                                http://globalimpactfactor.com/

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) отразява цитирането на публикации в научни списания на кирилица, включени в системата РИНЦ.

Профил на учения

Добре е учените да имат профил в Google Scholar. В него автоматично се определя индивидуалният измерител на научния принос на автора - h-index (индекс на Хирш), според цитиранията в източниците, обхващани от Google Scholar.

 още...Достъп до платформите на Web of Science
Министерството на образованието и науката е сключило нов лицензионен договор за достъп до платформите на Web of Science, поддържани от научния отдел на Томсън Ройтерс:

http://apps.webofknowledge.com/

https://incites.thomsonreuters.com
 

Промоционален пълнотекстов достъп до списанията на Springer
Scientific Knowledge Services AG има удоволствието да ни напомни за продължаващия промоционален достъп до края на 2015 г.:


SPRINGER JOURNALS ONLINE

Електронните списания са обособени в 24 тематични колекции:

1. Архитектура и дизайн

 1. Астрономия
 2. Биомедицина
 3. Бизнес и мениджмънт
 4. Химия
 5. Компютърни науки
 6. Науки за земята и география
 7. Икономика
 8. Образование и езикознание
 9. Енергетика
 10. Инженерни науки
 11. Околна среда
 12. Право
 13. Естествени науки
 14. Материалознание
 15. Математика
 16. Медицина
 17. Философия
 18. Физика
 19. Психология
 20. Обществено здравеопазване
 21. Социални науки
 22. Статистика

Всички заглавия са достъпни чрез платформата SpringerLink, която разполага с разнообразни функции, за да отговори на специфичните нужди на учени и преподаватели. За достъп до началния екран за търсене в SpringerLink, отворете линка тук.

 

Достъп до електронните книги на SpringerБългарският информационен консорциум предоставя пробен достъп до електронните книги на Springer от 1 май до 30 юни 2015 г. Достъпът е възможен в мрежите на научните организации.

Електронните книги са обособени в 13 тематични колекции и са публикувани в периода 2013 и 2014 г. Те са богато илюстрирани, като графиките, изображенията и снимките могат лесно да се споделят. Включени са и 287 енциклопедии в различни области на знанието.

За да разгледате заглавията, отворете линка ТУК.

 

Национална библиотечна седмицаВ рамките на Националната библиотечна седмица

ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА

ще проведе Дни на отворените врати

11–19 май, в рамките на които предлага:

-          безплатна едногодишна читателска карта;

-          библиотечно-информационни консултации.

София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 1

тел. 02/870 60 81

e-mail: csb@abv.bg

www.iae-bg.com/library

 

Резултати от промоционалния достъп до ресурсите на САВІ
В продължение на два месеца (юни и юли 2014 г.) 34 библиотеки в страната се възползваха от промоционален достъп до електронните ресурси на САВІ - най-добрата информационна система в областта на земеделието, екологията и храните. Най-голяма активност е отчетена за Селскостопанска академия, Университета по хранителни технологии – Пловдив, Тракийския университет – Стара Загора, Аграрния университет – Пловдив и др.

От научните звена на Селскостопанска академия са прегледани и свалени 17 000 записа на статии, книги, доклади от конференции, мултимедийни компендии и други материали. Най-голяма активност проявиха следните научни звена на ССА:

Опитна станция по бубарство и земеделие – Враца (2264 записа)
Институт по криобиология и хранителни технологии – София (1727 записа)
Институт по лозарство и винарство – Плевен (1552 записа)
Институт по изследване и развитие на храните – Пловдив (552 записа)
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Никола Пушкаров” (322 записа)
Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево (255 записа)
Институт по земеделие – Кюстендил (206 записа)
Институт по тютюна и тютюневите изделия (156 записа)
Институт по животновъдни науки – Костинброд (102 записа)

Активното ползване на научна информация повишава ефективността на научните изследвания – повишава се публикационната активност на учените и цитируемостта на техните публикации. Като краен резултат се ускорява приложението на научните резултати в практиката.

 

24-та Национална конференция на ББИА
 

Дни на отворените врати в ЦСБ


В рамките на Националната библиотечна седмица

ЦЕНТРАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА БИБЛИОТЕКА предлага:

-         дни на отворените врати 12–16 май

-         безплатна регистрация на читатели 12–30 май;

-         консултации за ползване на информационни ресурси;

-         свободен достъп до международни бази данни.

З А П О В Я Д А Й Т Е  

София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 1

тел. 02/870 60 81, 0877 925 950

 

Партньори
Централна селскостопанска библиотека - София
Аграрен университет - Пловдив - Библиотека
Тракийски университет - Стара Загора - Централна библиотека
Лесотехнически университет - София - Библиотека

Чужди бази данни

EBSCO  EBSCO

AGRIS  AGRIS

Други  Други

Анкета
Как научихте за нас?
Приключен от 30/5/2009 1:00

» На интернет страницата на СБИР, БИК, МЗХ
9 %
9.09 % (1)

» В библиотеката, която посещавам
18 %
18.18 % (2)

» В учебното заведение (ВУЗ, техникум, гимназия)
27 %
27.27 % (3)

» В специализирано издание
0.00 % (0)

» От рекламна листовка
27 %
27.27 % (3)

» Препоръчано ми е от приятел (колега)
9 %
9.09 % (1)

» Случайно в Интернет
9 %
9.09 % (1)

Общо гласа : 11
Общо гласували : 11
[ 0 Коментар(и) ]