Търсене
Новини Полезно Връзки Форум Контакти

Обединени каталози и БД
Чужди списания
Чужди бази данни
Свободни ресурси
Дигитални колекции
Нови книги
Текуща периодика
Добре дошли на форумите на Национален аграрен научно-информационен комплекс.
За да прочетете съобщенията изберете първо форум от списъка
Общо теми: 0 | Общо съобщения: 0 Днешна дата 17/7/2019 4:42
АГРОБИБЛИОТЕКИ #
  Форум Теми Съобщения Последно съобщение Модератор
# Съвременната библиотека
В ерата на Интернет библиотеките вече не служат само за съхраняване на информация. Тяхната нова роля е да бъдат разпространители на знания и да улесняват потребителите в ползването на съвременните информационни ресурси. Самите потребители вече не са само в читалните, те са в мрежовото пространство. Информационният човек на 21 век иска все по-лесно да достига до все повече публикации, ползвайки библиотеката като виртуална дестинация от десктопа на компютъра си, от лаптопа или дори от мобилния си телефон. Това е насоката, в която трябва да се развиват библиотеките в България!
0 0 Няма съобщения agrolib
# ПОДКРЕПЕТЕ БЪЛГАРСКИТЕ АГРОБИБЛИОТЕКИ
АГРОБИБЛИОТЕКИ е обединение на четирите големи аграрни библиотеки в България, включени в консорциума НАНИКо (Национален аграрен научно-информационен комплекс) – Централна селскостопанска библиотека (ЦСБ) и библиотеките на Аграрен университет - Пловдив, Тракийски университет - Стара Загора и Лесотехнически университет - София. Консорциумът е отворен за нови партньори. Създаден е във връзка с проекта за изграждане на единна информационна мрежа между четирите библиотеки.

За да се развива изградената информационна система, е необходимо на първо място разбиране и подкрепа от страна на ръководството на Селскостопанска академия (ССА), в чиято структура е базовата организация по проекта – бившия Център за научно-техническа информация ЦНТИ (преименуван незнайно защо в Институт за информационно осигуряване на системата – ИИОС). Такова разбиране до този момент липсва. Проектът е с национално значение и би трябвало да е приоритетна задача в дейността на ИИОС, който е библиотечно- информационна структура с мисия да обслужва с информация целия аграрен сектор. Вместо тази насока да се развива, проектът се омаловажава от самото начало, консорциумът се обявява за нелегитимен, пренебрегва се работата по поддържането на мрежата и популяризирането й сред широката общественост.

Внедряването на новите информационни технологии и техните приложения в библиотечната практика изисква нова организация на работа и нови умения, свързани с осъвременяването на библиотечно-информационните дейности и приложението на новите технологии.

Подкрепете каузата, като се присъедините към групата ни във Facebook:
https://www.facebook.com/group.php?gid=134859669872429&v=info&ref=mf
0 0 Няма съобщения agrolib
# Инициативата Open Access
0 0 Няма съобщения agrolib
# Дигитализацията
0 0 Няма съобщения agrolib

Legend

# = Нови съобщения след последното ви посещение.
# = Няма нови съобщения след последното ви посещение

Търсене

Ключови думи:    
[ Подробно Търсене ]