Търсене
Новини Полезно Връзки Форум Контакти

Обединени каталози и БД
Чужди списания
Чужди бази данни
Свободни ресурси
Дигитални колекции
Нови книги
Текуща периодика
Централна селскостопанска библиотека - София

1113 София

бул. Цариградско шосе № 125, блок 1

Маргарита Стаматова

тел. 02/ 468 45 17, 0897 09 89 02

e-mail: csb@abv.bgАграрен университет - Библиотека

4000 Пловдив

ул. Менделеев 12

Светла Куклева

тел.: 032/ 654 320

e-mail: library@au-plovdiv.bgТракийски университет - Централна библиотека

6000 Стара Загора

Желка Даковска

тел.: 042/ 699 238, 699 240

e-mail: dakovska@uni-sz.bgЛесотехнически университет - Библиотека

София

Ивайло Лесов

тел.: 02/ 91-907 в. 347

e-mail: i_lesov@abv.bg